23 June, 2020

Però parlem del futur immediat. L'hostaleria no canviarà la seva naturalesa, s'ha vist clarament a la…

22 June, 2020

Barcelona ha estat, com correspon a una ciutat portuària,…

22 June, 2020

S'han acabat les quarantenes. Sempre s'ha dit: resistir es vencer. De moment i fins ara la resistència i…

19 June, 2020

La vida és el que passa mentre anem fent plans. Aquesta cita del gran John Lennon, que no falla mai, il·…

17 June, 2020

Si hi ha una cosa clara avui és que un món pitjor és possible. Com que mai no en tenim prou no ens adonem…

8 June, 2020

— Manolo ¿Qué opinas de la Ley de Murphy?

— Hostia!!!... Estuvo ayer aquí.

La mayoría de…