Els bars de llatins

Ángel Juez

 

A flor de pell i un ambient molt potent són les característiques fonamentals dels bars de llatins.

Mexicans, colombians, venezolans, equatorians i dominicans bàsicament, pocs argentins. Els argentins riuen tant de les sabates blanques com les de xarol. Els hi sobten els colorins, ells no són panchitos, són europeus. El panchitos adoren el luxe, proliferen els bolsos falsos i el rellotges d'home d'imitació.

Els panxitos adoren el ball i la música llatina. Malgrat la qualitat musical d'aquest genere també s'ha de dir que són els fatals inventors del reggaeton. El ritme és lo seu.

En els bars llatins es fonamental la relació amb la salsa, el seu toc identitari, ofereixen classes de salsa i de pas omplen el local. És similar al que fan els argetins amb les milongues i el tango.

El sentimentalisme és desbordant. Són cridaners, están carregats d'energia sobretot de nit, porten poca roba. Busquen la felicitat i de tant en tant la troben. “Hoy me voy contigo mi reina”. Són bebedors i no sempre bons, la beguda embelleix, fa guapo/a, diuen.

S'ha de distingir entre bars i discoteques de llatins, mentre els primers son gairabé familiars, en els segons es troba de tot. El masclisme imperant en el món dels llatins afegit als efectes de l'alcohol tenen conseqüències no sempre agradables en forma de baralla. Alguns están organitzats en bandes, la més famosa els Latin Kings, uff.

Els pits sortits o insinuants i els culs aixecats, son la norma entre les noies. Son “mandones” i sumises alhora, molt curiós, “la alegría de la huerta”. La gelosía és indescriptible, mereixeriía un capítol a part.

En aquest món quí més treballa més marxa té, curiosament l'activitat porta a sortir més i dormir menys. Els llatins ens están substituint, alguns marxen, però han vingut per quedar-se esta clar.

 

Bares de latinos

 

Comentarios

Añadir un comentario nuevo:

Tu dirección de email permanecerá oculta y no se mostrará públicamente.

Otros artículos relacionados: