News

6 July, 2020

A mitjans dels vuitanta vaig escandalitzar-me per primera vegada a la vida amb el preu de venda d'un local…

26 June, 2020

Totes les crisis, i aquesta no serà menys, es caracteritzen per la irregularitat. El dia que menys ho…

23 June, 2020

Però parlem del futur immediat. L'hostaleria no canviarà la seva naturalesa, s'ha vist clarament a la…

22 June, 2020

S'han acabat les quarantenes. Sempre s'ha dit: resistir es vencer. De moment i fins ara la resistència i…

19 June, 2020

La vida és el que passa mentre anem fent plans. Aquesta cita del gran John Lennon, que no falla mai, il·…

17 June, 2020

Si hi ha una cosa clara avui és que un món pitjor és possible. Com que mai no en tenim prou no ens adonem…