4 April, 2021

Me pagaste y te serví, esta es la más auténtica de las relaciones que puede producirse en un bar, quede…

4 April, 2021

Em vas pagar i et vaig servir, aquesta és la més autèntica de les…

31 March, 2021

Mientras escribía mi tercer libro “Barbaritats” pensé que ya me estaba…

31 March, 2021

Mentre escrivia el meu tercer llibre "Barbaritats" vaig pensar que ja…

23 March, 2021

D'allò que ens van dir-vendre que duraria quinze dies, ja…

22 March, 2021

Es más fácil hacer un buen coctelero de un buen camarero que al revés. Consulté esta idea con un colega de…

22 March, 2021

És més fàcil fer un bon cocteler d'un bon cambrer que a l'inrevés.…

17 March, 2021

Empecé a trabajar en L'Ascensor a los veinticuatro años,…

17 March, 2021

Vaig començar a treballar a l'Ascensor quan tenia vint-i-quatre anys,…